Tamási és környéke misszió » GyermekM

Most ez a legfontosabb:

Drága Urunk, segíts, hogy készséges eszközeid... "Mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki abban [Krisztus evangéliumában] hitből hitbe, amint meg van írva: Az igaz ember pedig hitből fog élni."Róma 1,1 SZOLGÁLATRA KÉSZEN? Amit...

Elolvasom

A visszaemlékezés időszakában - ideje a megbocsátásnak... Visszapillantások 4 év Tamási és környéke közösségi alkalmaira   Keresztelők keresztelő, Tamási, 2011 http://www.youtube.com/watch?v=N4QTwCs4FDg   Áldás, Tamási http://www.youtube.com/watch?v=kXRk-_NTDG0&feature=youtu.be   Igehirdetések Inkább...

Elolvasom

Egy másik teljesen idegen Egy másik teljesen idegen című film alapján beszélgetünk a vallásosságról és a hitről … részlet a filmből: - Ha együtt lehetnél valakivel a történelemből, ki lenne az? Nos mi lenne...

Elolvasom

HITOKTATÁS és B Á B -, F I L M KÖR Egy szeretetteljes légkörű körbe várunk, ahol új gondolatokkal, barátokkal találkozhatsz. Tanulságos bibliai és más történeteken, filmeken keresztül együtt keressük az utat...

Elolvasom

A hajléktalan rossz látvány? A rácvölgyi Orsós János nagyon tehetséges zenész. A napokban összedőlt a háza. Aki segíteni tudna az elhelyezésében- vagy alkalmazná - kérjük jelezze a tamási evangélikus parókián! A...

Elolvasom

  • Prev
  • Next

GyermekM

Kedves gyerekek!

 

Péter bácsi vagyok. Néhány gyerek társatok ilyeneket kérdezett Istentől:

Hányszor bocsát meg Isten? Mert ha megbocsát, akkor én is!

Miért van ilyen sok háború meg ezek…?

Van akinek jó van a szívében, van akinek nem?

Ha ilyen és ehhez hasonló kérdéseid és gondolataid vannak, akkor köztünk a helyed!  Megbeszéljük örömünket, bánatunkat, és közben sokat énekelünk, gitározunk és játszunk.

Iskolások

 

Mást büntetett Tamási , rendhagyó magyar óra

http://www.youtube.com/watch?v=hp3ORIbO8r4&feature=youtu.be

 

Bábel tornya, Iregszemcse

http://www.youtube.com/watch?v=oHcfkD5OAKk&feature=youtu.be

 

Menj Janó te menj, Iregszemcse

http://www.youtube.com/watch?v=jMUOsZs0tAM&feature=youtu.be

 

…ott szükség nincsen…, Iregszemcse

http://www.youtube.com/watch?v=23ptIn_ngxQ&feature=youtu.be

 

Pancsinello és a foltok, Tolnanémedi

http://www.youtube.com/watch?v=Q39otQrTZgc&feature=youtu.be

 

A teremtésről…Tolnanémedi

http://www.youtube.com/watch?v=4lXLryvDRtE&list=HL1389437366&feature=mh_lolz

 

Óvodások

 

Pancsinello értékes vagy, Tamási ovisok

http://www.youtube.com/watch?v=Tu2wUaLipbc

 

 

A nagyravágyó feketerigó, Tamási

http://www.youtube.com/watch?v=qH7ncIDXXx0

 

A piros szív, Tamási óvodások

http://www.youtube.com/watch?v=cAcS4p8jjgc

 

A piros sziv története Tolnanémedi

https://www.youtube.com/watch?v=5isab_GZ5RA

 

A jó pásztor története, Tamási

http://www.youtube.com/watch?v=oZshQFJ14PE

 

Isten alkotta, bábokkal, Tamási

http://www.youtube.com/watch?v=p3RcthHjLuM

 

Túrmezei E, Kimegy a magvető, Tamási

http://www.youtube.com/watch?v=lVEay4bk6n0

 

Kimegy a magvető, nyár, Tamási

http://www.youtube.com/watch?v=izl47w8naZo

 

Halld egy bárányt ismerek, Tamási

http://www.youtube.com/watch?v=ZrWjhrmCVV8

 

Nagyhét ovisoknak, Tamási

http://www.youtube.com/watch?v=4KLxjXUAgFQ&feature=youtu.be

 

Kesztyűbábos történet, Tamási

http://www.youtube.com/watch?v=yl4Nfg7K3b8

 

Gyerekek szemével

Lélek én lelkem Tamási

http://www.youtube.com/watch?v=tbZF-KiH1uI&feature=youtu.be

Ünnepi Gyermek alkalmak 

A húsvéti örömhír színei, Tamási

http://www.youtube.com/watch?v=lfWWqf8wUuc&feature=youtu.be

 

Az örömhír fakanál, Tamási

http://www.youtube.com/watch?v=li8zSo_2I1E&feature=youtu.be

 

Minden amit alkotott jó…pünkösd, tamási ovisok

http://www.youtube.com/watch?v=ODQzBt9QJ9A

 

………………………………………………………………………

Kedves Szülők!

Óvári Péter, a tamási evangélikus gyülekezet lelkipásztora vagyok.

Iskolai hitoktatás keretében szeretnénk segíteni gyermekei lelki épülésében. Ha szívesen veszi a Tamási Evangélikus Egyház (Kossuth tér 18, tel.:20/8242-058) segítségét, kérem kitöltve küldje vissza ezt a jelentkezési lapot az osztályfőnöknek. Jézus mondta:

Jöjjetek énhozzám, akik  meg vagytok terhelve

és én megnyugvást adok nektek. . Mt11,28

………………………………………………………………………………

Kedves Szülők!

A 2013/14-es tanévtől kezdődően az általános iskolák elsős és ötödikes tanulóinak az órarendjébe bekerül heti egy órában az erkölcstan vagy a helyette választható hit- és erkölcstan tantárgy. A Magyarországi Evangélikus Egyház az alábbiakban a szülők döntéséhez szeretne segítséget nyújtani.

Mi jellemzi az evangélikus hit- és erkölcstanórát?

Az evangélikus hit- és erkölcstanórán foglalkozunk mindazokkal a témákkal és kérdésfelvetésekkel, amelyeket az erkölcstanóra tárgyal. Például: Ki vagyok én? Hol a helyem a családban, az iskolában, a közösségekben? Mit jelent a hazaszeretet? Mindezeket a kérdéseket azonban a Biblia tanítása és egyházunk évszázados hagyományai alapján vesszük sorra, de ennél több, az életünk egészére vonatkozó kérdésekről is tanulunk. Például: Hogyan tapasztalható meg Isten szeretetének ereje? Mitől teljes az életünk? Milyen értékeket közvetít a Biblia? Mit tanít az evangélikus hit- és erkölcstanórán a tanár? Az órákon a diákokat az életük kérdésein keresztül juttatjuk el a Biblia, valamint az egyház tanításának és történetének ismeretéhez. A tananyag feldolgozása során hangsúlyt fektetünk a személyes lelki és érzelmi fejlődés elősegítésére, továbbá az erkölcsi érzék mélyítésére is.

http://hitoktatas.lutheran.hu/images/Kerettantervek%20bevezet.pdf

http://hitoktatas.lutheran.hu/images/Kerettanterv%20mdszertani%20rsz.pdf

Ki járhat evangélikus hit- és erkölcstanórára?

Bárki választhatja az evangélikus hit- és erkölcstant. A jelentkezésnek nem feltétele sem a keresztség, sem az evangélikus egyházhoz tartozás.

Mi a jelentkezés módja?

A szülő nyilatkozik arról, hogy gyermekét szeretné beíratni az evangélikus hit- és erkölcstanórára. A leendő elsős gyermekek szülei a beiratkozás alkalmával, a leendő ötödikesek szülei pedig 2013. május 20-ig jelezhetik döntésüket az általános iskolában.

Szeretettel várjuk gyermekét a 2013 szeptemberétől induló hit- és erkölcstanórákon!

http://lutheran.hu/cikk/megjelent-hit-%C3%A9s-erk%C3%B6lcstan-szervez%C3%A9s%C3%A9t-koordin%C3%A1l%C3%B3-rendelet-%E2%80%93-mi-t%C3%B6rt%C3%A9nik-2013-m%C3%A1jus-20-ig

…………………………………………………………………………………

Tanterv:

Első év: az Ószövetség első része, a teremtés történettől a Tízparancsolatig

Második év: a Tízparancsolattól az Újszövetségig

Harmadik – negyedik év: Újszövetség; Jézus élete, tanítása; az egyház születése – szolgálata

A felső tagozatosoknál a tanterv két nagy részre oszlik: Ószövetség és Újszövetség. Az alsó tagozatban elsajátított alapismeretekre épít részletesebben, magasabb szinten tanulják a Szentírás üzenetét.

A gyülekezeti hitoktatásban lehetőség van arra, hogy az iskolai keretektől szabadon az óra menetébe bele fér –  gitáros énekek, dia- és filmvetítések, társasjátékok, kézműves foglalkozások. Minden tanév zárásakor a csoportok közösen bemutatják az éven tanultakat.

http://kozlony.lutheran.hu/archivum/2004/evangelikus-koezloeny-2004-3.-szam/view

………………………………………………………